Toen in maart 1976 de Stichting Auto Sportief werd opgericht konden de oprichters niet vermoeden dat 34 jaar later er nog steeds aan de realisatie van de doelstellingen gewerkt werd. Dat het bestuur zich daarmee gelukkig prijst spreekt voor zich en zij laat u daarin graag meedelen onder het motto gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

De Regionale Automobiel Club Amsterdam zag het in 1975 financieel niet zitten om naast de vele betrouwbaarheidsritten die zij organiseerde ook andere takken van autosport als recreatie en sport op te zetten. Het vrijwilligerswerk kost nu eenmaal veel niet vergoede inspanning en als hobby naast deze kaart-, routebeschrijvings- en puzzelritten werd dat te veel van het goede. Ook moest het risico verbonden aan andere, vaak grotere evenementen er niet toe leiden, dat de belangen van de leden van de vereniging in het gevaar zouden komen. Daarom namen enkele bestuursleden het initiatief om naast de RAC Amsterdam een algemene autosport stichting op te zetten, die ook de andere takken van autosport onder de aandacht van Nederland kon brengen. Daarnaast bood de stichting de mogelijkheid aan geïnteresseerden om zelf actief de autosport in haar vele facetten te beoefenen en werd een commissie officials opgericht teneinde helpende handjes voor deze evenementen te hebben en ook anderen op deze wijze te laten genieten van die evenementen.

Op 23 maart 1976 richtten Wim van Leeuwen. Jan Ploeger en Han Tjan de stichting op en direct werd er in dat jaar al een behendigheidswedstrijd georganiseerd. In 1977 werd het programma uitgebreid met toertochten, de klassieker "Ronde Om de Zuiderzee" en in 1978 de eerste kartrace als straatrace op een industrieterrein in Amsterdam. De ROZ, met als huidige voorzitter Peter van de Lans, wordt dit jaar voor de 50e keer georganiseerd. Bij deze betrouwbaarheidsklassieker zijn de moderne auto's verruild voor klassieke voertuigen die op 3 maart 2013 van start zullen gaan. Kortom Stichting Auto Sportief is ondanks haar respecteerde leeftijd nog springlevend.

In 1979 werd de eerste rally georganiseerd, die in 1980 voor het Nederlands Kampioenschap ging meetellen onder de naam Amsterdam-BP rally. Historische beelden van een start op de Amsterdamse Dam, finish en huldiging door de loco-burgemeester op het Leidseplein en een prachtige proef in het Amsterdamse Bos staan voor de oudere autosporters voor eeuwig op het netvlies. De internationale deelname, mede door het meetellen voor de Euro Cup Autorally’s, zorgde ervoor dat het bedrijfsleven er wel bij vaarde, doch ook het publiek met volle teugen kon genieten van rallysport van de bovenste plank. De Amsterdam-BP rally werd aangevuld met de Amsterdam Rallysprint, die nog steeds en dit jaar voor de 28e keer wordt georganiseerd. Duizenden mensen genoten de afgelopen jaren van de evenementen, die door de diverse organisatiecomités werden georganiseerd. De voormalige voorzitter van de rallycommissie van Auto Sportief, Ton Stevens, draait nu al ruim twintig jaar mee en opperde in 2003 om ook Nederlands snelst groeiende stad Almere met de autosport kennis te laten maken. Voor een fantastisch stel enthousiaste commissieleden werd dat het startsein voor de "Almere Rally(sprint)”, die in 2004 zijn beslag kreeg. Tot in 2009 konden de duizenden toeschouwers, die naar Almere kwamen genieten van de LG Almere Rally(sprint).

Mede dankzij vele sponsoren kan het professionele vrijwilligerswerk gerealiseerd worden. De kosten van de veiligheidsmaatregelen die voor een veilig evenement onontbeerlijk zijn, liegen er niet om. Hierdoor kan het publiek van de vele verschillende bolides genieten. Het feit dat dit een gratis schouwspel betreft, mag zeker niet onvermeld blijven. Het bestuur hoopt dan ook van harte, dat het weer een beetje meewerkt, zodat de deelnemers, honderden officials en toeschouwers er het maximale plezier aan kunnen beleven. Iets wat goed is moet blijven en wij vertrouwen er op dat met ieders steun dit evenement de naam van Stichting Auto Sportief verder op de (internationale) Rallykaart zal versterken.

Wij wensen u allen een heel plezierig rallyseizoen!
Namens het bestuur,
Aart de Wilde
voorzitter