Tickets voor ‘MEERIJDEN MET COUREUR’:

Dit jaar is het mogelijk om gedurende twee tijdblokken (14.00‐14.30 uur) en (17.00‐18.00 uur)

uw (VIP)‐gast en/of monteur gedurende 2‐3 ronden mee te laten rijden in uw Rallyauto.

Kosten hiervoor zijn € 25,‐ per ticket.

Voorwaarden om hiervan gebruik te maken zijn:

 

  • Bestuurder van de Rallyauto heeft een geldige Rally licentie
  • De Rally auto is ingeschreven voor de CSR 2019
  • De Rally auto is door de technische commissie goedgekeurd
  • Minimale leeftijd (VIP‐) gast is 16 jaar
  • De (VIP‐)gast draagt een Rallyoverall en passende Helm
  • De rallyveiligheidsgordels dienen correct gedragen te worden en goed te passen
  • De (VIP‐)gast zal een vrijwaringsverklaring ondertekenen; indien onder 18, dan dient de wettelijke vertegenwoordig(st)er het formulier eveneens te ondertekenen
  • I.v.m. afwezigheid van baanofficials(middagpauze) wordt gevraagd tot voorzichtigheid
  • Reservering van tickets kan via een mail aan
  • Betaling is vooraf gewenst op onderstaand rekeningnummer o.v.v. ‘ickets meerijden’

 

NL75 RABO 0308417771 t.n.v. Stichting Auto Sportief I

Dit is echter ook mogelijk tijdens de Documenten Controle.